YLVA

Jag är uppväxt utanför Sundsvall och flyttade till Uppsala 1994 för att studera analytisk kemi. Har jobbat på Farmaceutiska fakulteten september 1999-januari 2017, först som doktorand och sedan som universitetslektor i analytisk farmaceutisk kemi. Min avhandling behandlade kirala separationer av läkemedel med så kallad vattenfri kapillärelektrofores. På slutet så har min forskning framförallt handlat om att utveckla analysmetoder för veterinärmedicinsk diagnostik (inriktat på proteiner som njurfunktionsmarkörer). Jag jobbar sedan i januari 2017 som sjukhuskemist på Klinisk kemi och farmakologi på Akademiska sjukhuset.

Fritiden tillbringar jag gärna i stallet. Jag har tidigare bland annat varit styrelseledamot och ordförande i Säfva Ridklubb och sekreterare i styrelsen i stallföreningen Norra Norby gård.

Ylva

 

Avhandling (sammanfattning i pdf-format)

Linked in

Publons

ORCID (id 0000-0002-0156-8242)

Research gate

 

Senast uppdaterat:2022-02-22